.

TURISTINFORMASJON


   

 

 VEIVISER FOR SANDVIKA
VEIVISER FOR ASKER SENTRUM
..........................

Skotsk Høylandsfe på Skui i Bærum.
Bonde Johan Persbråten på Skui har gått til anskaffelse av 4 kalver av typen Skotsk Høylandsfe. Dyrene trives utendørs hele året så lenge de har et tak de kan søke ly under
- ellers så går faktisk kuer, sauer og hest også utendørs hos Johan Persbråten og ser ut til å stortrives. Buskapen er å se på jordene på baksiden av Skuibakken.