.

TURISTINFORMASJON


   

 

 VEIVISER FOR SANDVIKA
VEIVISER FOR ASKER SENTRUM
..........................

Asker.gif (1346 bytes)
Asker kommune
Rådhuset
Knud Askersv. 25
Asker
 
Postadresse:
Asker kommune
Postboks 353
1371 Asker
 
Sentralbord: Tlf.: 66 90 90 00
Man.-Ons.: 08.00 - 15.30
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 15.30
Tlf.: 66 90 90 00
Fax: 66 76 81 50
Hjemmesider
Facebook
Statistikk Tall om kommunen

 
SERVICETORGET
Knud Askers vei 24
Postboks 353, 1372 Asker
Tlf.: 66 90 90 90, Fax: 66 76 81 50
Åpningstider:
Mandag - onsdag 08.00 - 15.30
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 15.30

Asker Bibliotek

Kommunen er ca 100 kvadratkilometer, øyer og innsjøer inkludert. Om lag halvparten av området er dyrka mark og produktiv skog.
Mer enn 52.000 mennesker bor i Asker - ca. 21.000 husstander.Næringslivet består for det meste av teknologi, shipping, varer og kommersielle tjenester. Asker sentrum ligger ved siden av E18 med godt utbygget kommunikasjonsnett. Toget til Gardermoen Lufthavn starter sin reise her.
Askeblomsten - er Askers kommuneblomst.
I Asker ble asketrærne "kallet" og løvet brukt til dyrefor. Dette var så viktig at bygda fikk sitt navn etter dette treet, og askerkallene finnes i kommunevåpenet.

Askekallen er Asker kommunes merke. Den ble plantet som en allé langs veien ved Asker kirke for rundt 200 år siden, og den står der fortsatt. Den gamle middelalderkirken som da sto på stedet ble ødelagt av brann i 1878. Dagens kirke ble vigslet året etter.


www.facebook.com/asker.kommuneside

Berum.gif (1274 bytes)
Bærum kommune 
Kommunegården
Arnold Haukelandspl. 10
Sandvika
 
Postadresse:
Bærum kommune
(Avdelingens navn)
Postboks 23
1300 Sandvika

Hjemmesider
Facebook
Statistikk Tall om kommunen

 
Ordinær kontortid: 08.00 til 16.00.
sommertid 21. mai til og med 10. september:
kl. 08.00 - 15.00

VEILEDNINGSTORGET:
Kommunegården
Telefon: 67 50 40 69
Faks: 67 50 40 14

Isoppsynet i Bærum.
Du får ismelding ved å ringe tlf. 800 81818 (grønt nummer).

Bærum Bibliotek
Borgelig Vielse - Asker og Bærum TingrettGulveisen - er Bærums kommuneblomst.
Den blomstrer i slutten av mai
og er meget sjelden -du finner den i Kjaglidalen i Skuiområdet og nedover langs Isi - Sandvikselva, og på Tanum bl. annet ved Ringi kalkovn.

Folketall: ca. 113000
Bygdas totalareal 191.3 kv.km.
Landareal 188.4 kv.km.

Bygdas høyeste punkt er Vidvangen nordøst for Setervann i nordre del av Krokskogen - 552 m.o.h.
Bærum er en kommune i Akershus, og Norges femte største kommune etter innbyggertall. Navnet kommer av Björgrheim eller landet mellom bergene. Bærum grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Nesodden (sjøgrense). Administrasjonssenteret er Sandvika, som i dag har status som by. Bærum ligger i Oslo bispedømme, og de østlige og tettest befolkede delene av kommunen er en del av metropolområdet Oslo.
Bærum har landets høyeste gjennomsnittlige inntekts- og utdannelsesnivå