.

TURISTINFORMASJON


   

 

 VEIVISER FOR SANDVIKA
VEIVISER FOR ASKER SENTRUM
..........................

LYSAKER


Lysaker ligger ved Lysakerelvens utløp som også er Bærums grense til Oslo. I dag er dette et område med næringsbebyggelse og boligbebyggelse ytterst mot fjorden. Her går E18 og jernbanen retning Drammen - Oslo som er norges mest trafikkerte hovedfartsåre. Den gamle veien mellom Kristiania og Kongsberg («Drammensveien») ble kjørbar i 1630-årene med bro over Lysakerelva. Ta en tur langs elven til fossen og opplev gammel historie. Med beliggenheten nær fjorden er dette et populært boområde med butikker og spisesteder. Lysaker Torg er naturlig sentrum for dette, med et variert næringsliv innen engineering, shipping og oljerelatert virksomhet. Stedet er også kjent for "Lysakerkretsen" som ble dannet her fra omkring 1890 med en rekke kjente personligheter innen norsk kunst.
Lysaker-lokket er et sentrum for bedrifter i området. På Lysaker-lokket over E18 ligger Lysaker Torg som har postkontor med spesiell bedriftsservice. Lysaker stasjon ved siden av har togforbindelse med Skøyen inn mot sentrum av Oslo og Sandvika vestover. Flytoget passerer der jevnlig. Videre er området et bussknutepunkt for lokal- og langdistansebusser, samt passasjerferge til Nesodden.
Fridtjof Nansens hus Polhøgda ligger på Lysaker og huser nå Fridtjof Nansens Institutt.

Kjøpesenteret i Lilleakerveien 16,CC Vest må også nevnes. Med sine over 100 butikker av alle slag samt vinmonopol, post og apotek er dette et naturlig besøkssted på Lysaker


 Lysaker brygge
Lysakerelvens utløp

Moderne jernbaneområde

Lysaker på 1970 tallet.