.

TURISTINFORMASJON


   

 

 VEIVISER FOR SANDVIKA
VEIVISER FOR ASKER SENTRUM
..........................

SANDVIKA

Kommunegården med Kulturhuset (og kino) til høyre.

Våren 2003 fikk Sandvika bystatus.
Engang ble den kalt den "lille hvite byen innerst i viken". I dag er Sandvika et aktivt handel- og kultursenter. Kommuneadministrasjonen holder til i Rådhuset og Kommunegården. Viktige kulturtilbud som eget kulturhus, kino og andre scener finner du også her. Også staten er godt representert med sentrale institusjoner som arbeidskontor, folkeregister, ligningskontor, trygdekontor, herredsskriver, sorenskriver, herredsrett og Asker og Bærum politikammer.
Her finner du alle de forretninger og tilbud en kan forvente i en småby. Det mest kjente handelsstedet er Sandvika Storsenter som ligger på vestsiden. 
Sandvika øst (for elven),er den "gamle" delen av Sandvika og her finner du en del av de eldre bygningene bevart. Bygninger fra "Knivstkkeren" er i dag gjenreist ved siden av Løkke, med Løkke bro som nærmeste nabo. I dag finner du endel kunsthåndverks utsalg her.
Her ligger også buss og jernbanestasjon.
 

Sandvika Veiviser
Kart med sted/adresse anvisning 
Sandvika Storsenter 
Infoskranken: 67 52 23 00 
Panoramabilder
Postkort


Hør klokkepillet i Rådhuset.


                 Sandvika Rådhus


                  Et fantastisk fjordliv


         Uteservering langs Sandvikselven