Gjeldsfrihet er veien til økonomisk uavhengighet i livet

  • Gjeld koster mye penger.
  • Gjeld kan virke begrensende.

Å låne penger koster penger. I noen tilfeller så er det tilnærmet umulig å unngå låne penger, som når man skal kjøpe bolig. I andre tilfeller så er det et valg man tar for å unne seg noe ekstra eller unngå å vente på noe man vil ha. Men uansett, så koster det alltid penger.

Med mye gjeld så reduseres det økonomiske handlerommet man har. Spesielt hvis man har mye gjeld med høye renter, så kan man komme i en dårlig sirkel der mer og mer av det man har disponibelt hver måned går til å betale renter. Da er det først lurt å sjekke om du kan søke om billigere kreditt med mål om å erstatte alle lånene du måtte skylde.

Betaler du stive renter på eksisterende gjeld får du tross alt mye mindre frihet til å bruke eller investere pengene dine.

Oppnå gjeldsfrihet

For mange kan det høres ut som en umulig drøm å oppnå gjeldsfrihet. Og hvis man har et boliglån på flere millioner i tillegg til lån på bil – og kanskje noen forbrukslån – så er målet selvfølgelig ikke å bli gjeldfri over natten. Det forutsetter i så tilfelle at man har en Lotto-gevinst eller to på lur.

Det som dog er mulig for de aller fleste, er å sette opp gjeldsfrihet som et mål, med flere delmål langs veien. Man må helt enkelt dele opp gjeldsfrihet i flere steg. Ved å jobbe med dette og et klart mål, så vil det gå raskere og raskere å nedbetale gjeld alt ettersom den reduseres.

Prioritering av gjeld

Når man nedbetaler gjeld så er det egentlig relativt enkelt å prioritere. Begynn alltid med det som koster mest. Det betyr helt konkret å begynne med å innfri smålån og kreditter med svært høy rente. Omvendt kan boliglånet og eventuelle studielån vente helt til sist. Hvis man kvitter seg med de dyreste lånene først, kan man nedbetale resten raskere.

  • Lag en prioritert liste.
  • Begynn med lån med høy rente.
  • Ta ett steg av gangen.

Frihet

Når beløpet man må bruke på renter og gebyrer hver måned begynner å minke, så får man også tilbake sin frihet – både økonomisk og på andre plan. Kanskje åpner det nye muligheter for å jobbe mindre eller utforske nye hobbyer, når ikke alt handler om å nedbetale gjeld? Det kan være en utrolig frihetsfølelse.

Investeringer og passiv inntekt

Et viktig aspekt ved hvordan det å bli gjeldfri kan bidra til økonomisk frihet, er at det også gir rom for sparing og investering. Det kan igjen gjøre at man får ulike former for passiv inntekt. Det kan være renter på sparepenger, utbytte fra aksjer eller penger man tjener på å leie ut en leilighet.

Skatt

Det er mulig å trekke fram rentefradrag som et positivt aspekt ved det å ha gjeld og betale renter. Men husk at fradragene og skatten som man får tilbake bare er en liten rabatt på rentene man betaler. Det er vanskelig å argumentere for at det gjør det å ha gjeld til noe positivt totalt sett.

Noen avsluttende tips

Det viktigste poenget på veien mot gjeldsfrihet er å ha tålmodighet. Hvis man prøver å ta for seg all gjeld samtidig, vil det med rett føles umulig ut. Begynn med de små tiltakene, med dyre smålån, refinansiering og oversikt. Hvis man etablerer gode vaner vil arbeidet med gjelden etter hvert gå raskere og raskere, og målet kommer nærmere.